Index

logo NPF

De Nederlandse Parket Federatie is het samenwerkingsverband van de toonaangevende werkgevers- en ondernemersorganisaties in de Nederlandse parketsector. De NPF stelt zich ten doel om de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten organisaties te behartigen, op elkaar af te stemmen en afgestemd te houden.

De NPF richt zich daarom op de volgende aandachtsgebieden:

Platformfunctie

De platformfunctie komt tot uitdrukking in de afstemming van gemeenschappelijke beleidsgebieden en afgestemde acties op die gebieden. Een voorbeeld daarvan vormt de promotie van parket en soortgelijke houten vloerbedekkingen.

Ketenafstemming

In de bedrijfskolom bestaan tal van afstemmingsvraagstukken die het beste in onderling overleg opgelost kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is de aansluiting van verkoop en leveringsvoorwaarden in de diverse schakels van de bedrijfskolom.

Bevordering van bedrijf, beroep en vak

Het parketvak is een honderden jaren oud ambacht, dat aandacht en zorg behoeft. De NPF stemt aan werkgeverszijde de opleidingsbehoeften af op de technische ontwikkeling en de vraag van de bedrijven. De NPF zet zich in voor goede scholing van ondernemers en vaklieden, en zoekt daarin nadrukkelijk het overleg met werknemersorganisaties.

Normalisatie

In de sector bestaat een grote behoefte aan de afstemming van normen op het gebied van zowel parket en houten vloerbedekkingen, alsmede op de normalisatie van aspecten die in de bouw een rol spelen. De belangrijkste daarvan zijn de normen die zich richten op bouwvloeren (zandcementdekvloeren, betonvloeren en dergelijke) alsmede de normen die gelden ten aanzien van in de vloer ingebouwde systemen, zoals vloerverwarming en -koeling.

Copyright NPF 2008